รายนามคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายคฤหัสถ์

1. นายบัณฑูร ล่ำซำประธานกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการ
2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยากรรมการ
3. นายสุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการ
4. นายอมร จันทรสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์กรรมการ
6. นายอภิชัย จันทรเสนกรรมการ
7. นางประสาน สุนทรรัตนารักษ์กรรมการ
8. นางสาวดลินี พงศ์ทองปานกรรมการ
9. นายทินกร รัตนกุสุมภ์กรรมการ
10. นายประสงค์ พูนธเนศกรรมการ
11. นายจิรายนต์ สังฆสุวรรณกรรมการ
12. นายธงทอง จันทรางศุกรรมการ
13. นายชัชพล ไชยพรกรรมการ
14. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุลกรรมการ
15. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยากรรมการ
16. นายอภัย จันทนจุลกะกรรมการ
17. นายสด แดงเอียดกรรมการ
18. นายสุเชาวน์ พลอยชุมกรรมการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *