หนังสือสวดมนต์แปล ปกแข็ง(ใหม่)

             การสวดมนต์นิยมกันทั่วไปในหมู่พุทธศาสนิกชน เพื่อความสะดวกในการท่องจำพระสูตรต่างๆ ที่ใช้สวดอยู่เสมอๆ พระเดชพระคุณพระศาสนโศภณ จึงได้เลือกบทสวดและมีคำแปลกำกับไว้ด้วย เพื่อผู้สนใจจะท่องสวดมนต์ จะได้รู้ทั้งคำบาลีคำแปลด้วย