ภาพสุภาษิตโบราณ

หนังสือภาพสุภาษิตโบราณ เป็นที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เพื่อเตือนสติปัญญา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์