ราชันผู้ทะนง

หนังสือนิทาน เรื่องราชันผู้ทะนง เป็นนิทานที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อนแท้

หนังสือนิทาน เรื่องเพื่อนแท้ เป็นนิทานที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพสุภาษิตโบราณ

หนังสือภาพสุภาษิตโบราณ เป็นที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เพื่อเตือนสติปัญญา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นิทานอีสป

หนังสือนิทาน เล่าเรื่องนิทานอีสป เป็นนิทานที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เหมาะสำหรับเด็กและทุกเพศทุกวัย พิมพ์โดยมูลนิธิมหามุกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศูนย์หนังสือมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิต-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการขยายวงกว้างการแพร่ระบาตของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยผู้ที่มาใช้บริการ ศูนย์หนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ จึงขออนุญาต ประกาศปิดหน้าร้านหนังสือเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

contact-map

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 241 ถ.พระสุเมรุ 
แขวงบวรนิเวศ 
เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

• เบอร์กลาง โทรศัพท์ 0-2629-1417

• กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 0-2629-2216

• กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ 0-2629-3397

• กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 0-2629-2216

• ฝ่ายบัญชี

โทรศัพท์ 0-2629-3363,0-2282-7532 โทรสาร 0-2629-1419

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง งานธุรการและประสานงานกลาง

โทรศัพท์ 0-2281-7801,0-2629-1608

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0-2281-3912 โทรสาร 0-2281-3912

• ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

โทรศัพท์ 0-2281-7819 โทรสาร 0-2281-5902

– หมวดทุนสินกุศล งานตั้งทุนและสมทบทุน โทรศัพท์ 0-2629-4833

• ฝ่ายบริหารงานขาย

-งานบริหารขาย โทรศัพท์ 0-2281-1085,0-26291418 และ 0-2629-4016

– งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2281-7790

โทรสาร 0-2629-4015

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง งานจัดซื้อและคลังพัสดุ

โทรศัพท์ 0-2282-7550,0-2282-7550

• ป้อม รปภ.

โทรศัพท์ 0-2629-1417

การดำเนินการของโรงพิมพ์

          โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย รับพิมพ์หนังสือ, งานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ระบบออฟเซ็ท(Offset) ที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมทุกชนิด โดยช่างผู้ชำนาญ ฝีมือประณีต ราคาย่อมเยา